CV

Nimi

Pasi Matti Nieminen

Syntymäaika ja -paikka

18.11.1962, Tampere

Osoite

Lapinkaari 23 A 19, 33180 TAMPERE

Siviilisääty

Naimisissa (1986), vaimo Kirsi, lapset Ville (1987), Jaakko (1989) ja Ella (1994)

Koulutus

Peruskoulu, Pirkkalan peruskoulu 1979 Teknikko, Tampereen teknillinen oppilaitos 1986 Ylioppilas, Tammerkosken lukion aikuislinja 1998 Tekniikan ylioppilas, TTKK, 1999 Diplomi-insinööri, TTY 2003, rakennustekniikan osasto

 • pääaine yhdyskuntarakentaminen
 • sivuaineet kiinteistönhallinta ja turvallisuustekniikka

Tekniikan tohtori, TTY 2003, rakennustekniikan osasto

 • pääaine rakennusgeologia
 • sivuaine rakentamistalous

Kielitaito

Englanti, erittäin hyvä
Ruotsi, hyvä

Työkokemus

1979-1985

Prosessiputkitus Oy

 • harjoittelija useassa eri vaiheessa koulu- ja opiskeluaikana

Ikatekniikka Oy

 • nuorempi levyseppähitsaaja 3.6.1980 – 19.2.1982

Lehtijussi Oy

 • koneenhoitaja 4.3.1982 – 5.7.1982

Aaltosen Tehtaat Oy Sarvis

 • koneenhoitaja ja laitosmies 29.11.1982 – 26.8.1983

1986–1990

Kesoil Oy

 • laitesuunnittelu ja suunnitteluttaminen, urakka-asiakirjojen valmistelu, kustannuslaskenta, osto- ja hankintatehtävät, viranomaisasiointi

1990–2005

Oy PN-Line Ltd

 • yrittäjä, suunnittelija, projektipäällikkö
 • konsulttitoiminta öljyalan erityisasiantuntijana
 • projektinjohtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla

2005–2008

Golder Associates Oy

 • projektijohtaja, projektipäällikkö, erikoisasiantuntijana
 • asiakasyritysten konsultointi, liiketoimintojen kehittäminen
 • polttonesteen jakeluasemien vaativat lupa-asiat, ympäristötarkastukset, rakennuttaminen, valvontamenetelmien kehittäminen, BAT-arvioinnit, riskiarvioinnit

2008 – 2019

Oy PN-Line Ltd

 • yrittäjä, suunnittelija, projektipäällikkö
 • konsulttitoiminta öljyalan erityisasiantuntijana ja projektinjohto tehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla

Muut opinnot ja seminaarit

Palavien nesteiden valmistuksen, käytön ja varastoinnin vastuuhenkilöiden koulutuspäivät. Insko. Hyvinkää, 1986.

Ostotutkinto. Markkinointi-instituutti. Helsinki, 1987.

Palavat nesteet ja vaaralliset aineet. Suomen Palontorjuntaliitto. Tampere, 1989.

Tiedotusopin peruskurssi. Tampereen yliopiston täydennys-koulutuskeskus, 1991.

Introduction to Oil and Gas Production Operations. Enform. Calgary & Nisku, Kanada, 2006.

Introduction to Petroleum Refinery Processing. PEICE. Torino, Italia, 2006.

Julkaisut

Jakeluasemien päällysteet. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. 2003.

Environmental Protection Standards at Petrol Stations: A Comparative Study Between Finland and Selected European Countries. (Polttonesteen jakeluasemien ympäristönsuojelu: Kansainvälinen vertailututkimus Suomen ja valittujen eurooppalaisten maiden välillä). Väitöskirja. Tampereen teknillinen yliopisto. 2005.

Käsikirjoitus julkaisuun ”Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla”. Öljyalan Keskusliitto. 2011.

Innovaatiot

Benviron© – Jakeluasemien ympäristöntarkkailuohjelma, 2003.
Benviron© – Jakeluasemien riskianalyysi, 2003

Asevelvollisuus

Suoritettu 9.2.1981–4.1.1982, sotilasarvo luutnantti

Harrastukset

Kuntourheilu ja pitkän matkan kuntotapahtumat
Golf
Uinti
Juoksu
Hiihto
Pyöräily
Triathlon
Kirjallinen toiminta